CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Norges geologiske nasjonalmonument, LEKA

Steinstind, LekaLeka, Norges Geologiske Nasjonalmonument, viser et tverrsnitt av havbunnskorpa bedre enn noe sted i verden. Leka ble dannet i en midthavsrygg ved Laurentia (Amerika) for 500 millioner år siden. En bit av havbunnskorpa ble senere presset opp (Lekafiolitten) da Amerika og Europa støtte sammen for 400 millioner år siden.

Lekas karakteristiske rødgule og golde fjellformasjoner består av ultramafiske bergarter dannet i havbunnskorpas dypeste lag og mantelen. Her kan du oppleve MOHO, grensa mellom jordas indre (mantelen) og jordskorpa. Leka har også et severdig kulturlandskap med lyngheidrift, hulemalerier og Norges største vikingegravhaug.

Norges Geologiske Nasjonalmonument
-en fantastisk vandring i jordas indre, fra havbunn til mantel.

Foto: Anna Bergengren

                                                                       

TOP