CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Drifting Apart

batch 2018 01 09 14.25.51Prosjektet ”Drifting Apart- reuniting our geological heritage” er finansiert av EU-programmet ”Northern periphery and arctic programme”. Trollfjell Geopark er en av partene i Norge, sammen med Magma Geopark og NGU (Norges geologiske undersøkelse).

Andre partnere er i området runt Nord-Atlanten: bla. Causeway Coast and Glens Heritage Trust (Nordirland), Geopark Shetland, Reykjanes Geopark (Island), Kenozero National Park (Russland), og Stonehammer Geopark (Canada).

”Drifting apart” vil satse på å utvikle nye innovative metoder for å formidle det geologiske arven. I Trollfjell skal vi bla. utvikle en 3D-modell av Torghatten, noe som kan brukes for å lage en virituell verden med animasjoner og informasjon om de geologiske prosessene. Vi skal også jobbe med undervisningsopplegg for skoler og sette upp flere informasjonsskilt på utvalgte geosteder i området.

TOP