CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

BOLVÆR

Koordinater: UTM 33W 0364477 7265842, 65°29'11.7''N 12°4'18.9''E

Primært interesse: Vitenskap, Turisme

 

B5 Bolvaer preview  

Øyene i Bolvær byr på et usedvanlig stort geologisk mangfold på et lite geografisk område. Øya er geologisk sett nesten som Leka i miniatyr- her finnes det omdannede (metamorfiserte) sedimentære bergarter som hviler på et lite stykke ofiolitt-kompleks (gammel havbunnsskorpe). Med omdanning menes at en opprinnelig bergart blitt påvirket av endret trykk, temperatur eller kjemisk sammensetning. På Bolvær kan du se at mange av de sedimentære bergartene er foldede. Det er et hus igjen på hovedøya Bolvær, ellers er det ingen bebyggelse her. Du kommer deg hit med båt eller kajakk. 

TOP