CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

STOR-ESJEØYA

Koordinater: UTM 33W 0364990 7265271, 65°28'54.1''N 12°5'0.8''E  

Primært interesse: Vitenskap, Turisme

I nærheten av Bolvær ligger Stor-Esjeøya med et gammelt klebersteinsbrudd. Før i tiden ble kleberstein kalt esjestein på Helgelandskysten, derav navnet Esjeøya. Steinen ble brukt til bygningsstein og gryter i vikingetiden og tidlig middelalder. Trolig ble stein herfra brukt til å bygge kirka på Tilrem. Steinbruddet er i dag fredet som kulturminne.

TOP