CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Skoleprosjektet på Leka

 Lekaskole 2

”Det lille mennesket i det store landskapet” er et skoleprosjekt med målsetting om å gjennomføre et undervingsopplegg for gunnskolen basert på Lekas unike geologi. Opplegget har også overføringsverdi til turisme. Elevene har gjennom feltarbeid på utvalgte steder fått kunnskap om hvordan geologien og landskapet er skapt, formet og hvordan menneskene har bosatt seg i dette landskapet.

Undervisningsopplegget inneholder to ulike konsepter:En reise til jordas indre og Hvis steiner kunne snakke. Elevene har lært, kjenne, se, forske og prøve. Aktivitetene omfatter vandring, lett klatring og sykling til lokaliteter som viser synlige geologiske strukturer. Prosjektet er i samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag, Leka skole, Leka Opplevelser og Trollfjell Geopark. Høgskolen i Nord-Trøndelag gjennomfører også følgeforskning på undervisningen.

>>> Film fra skoleprosjektet

TOP