CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

LEKNESØYAN

Koordinater: UTM 32W 0628099 7226650, 65°8'18.1''N 11°43'52.5''E

Primært interesse: Vitenskap, Turisme, Undervisning

L67Leknesoyan2 previewLeknesøyan er en øygruppe nordøst for Leka. Her finnes det putelava, en finkornet lavabergart med putelignende strukturer. Lavaen er en del av ofiolittkomplekset på Leka. De putelignende strukturene dannes ved vulkanutbrudd på havbunn, når magma avkjøles raskt i det kalde vannet. Leknesøyan er et av de beste stedene i Norge for å oppleve putelava og trekker til seg geologer fra hele landet. Øyene er fredet som dyrefredningsområde og nås med båt eller kajakk. 

TOP