CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Velkommen til Trollfjell Geopark

En geopark er et område med en spesiell geologisk naturarv av internasjonal betydning der man satser på bærekraftig utvikling, stedsutvikling, kunnskapsspredning og geoturisme. I en geopark skal man vise hvordan de geologiske forutsetningene er bakgrunn for hvordan landskapet er blitt til, det biologiske mangfoldet og menneskelig bosetting.

En geopark er en status og ikke et vern, og en viktig del av geoparkens arbeide er å øke attraktiviteten i området, både for lokalbefolkning og tilreisende.

Trollfjell Geopark er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Brønnøy, Vega, Vevelstad, Sømna, Bindal og Leka, og en del av reiselivsstrategien på Sør-Helgeland og Leka. Geoparken skal bidra til attraktivitet og verdiskaping i området ved å legge til rette for aktiviteter og opplevelser i verdensklasse basert på Sør Helgelands og Lekas unike geologiske historie og fenomener.

I 2019 ble Trollfjell anerkjent som en UNESCO Global Geopark. 

trollfjell unesco geopark logo black 22

TOP