CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

LØVA

Koordinater: UTM 32W 0621143 7218437, 65°4'2.6''N 11°34'33.6''E

Primært interesse:  Turisme

L27 Solsemløva 2 previewMange spesielle landformer på Leka er knyttet til sagn og overtro, som for eksempel Solsemløva. ”Løven” sitter på en horisontal flate –hovedstrandlinja. Hovedstrandlinja på Leka ble utviklet i  Yngre Dryas. Når det ble varmere klima etter istiden smeltet isene raskt, og havnivået ble høyere. Langsomt reiste seg det land som tidligere var nedtynget av is, og havnivået sank relativt til landet. Yngre Dryas var en periode under isavsmeltningen med plutselig lave temperaturer, noe som førte til at isen smeltet langsommere og havnivået ble liggende på samme nivå over langre tid. Her utviklet da det vi kaller hovedstrandlinja.

Mange av de spektakulære landformene på Leka ble dannet i forbindelse med utviklingen av hovedstrandlinja. Bølger, is og tidevann gravde seg inn i berget. Det som står igjen er imponerende erosjonsrester - såkalte rauker, eller staurer. Formen på raukene er helt tilfeldig og ikke utviklet på en sagnomsust måte. Svakhetssoner i berget og vilkårlig forvitring og erosjon har gjort at restproduktene den dag idag minner om jotner, dyr og møyer. Ofte finnes formene på veldige flater som er forvitret og meislet ut i fast fjell, og står dermed som vitnesbyrd på hvor mye bergmasse som ble fjernet i denne forhenværende strandsonen.

TOP