CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Strandflatelandskapet

Strandflaten er et viktig karakteriserende landskap for den norske kysten. Som landskapstype er den norske strandflaten sjelden i verdensmålestokk . Strandflaten ble dannet gjennom de mange nedisingene Norge har gjennomgått de siste 400 mill år.

Den bredeste strandflaten ligger i Trollfjell Geopark som oppsto når isbreen trakk seg tilbake, og det steg et arkipel med over 13.000 øyer, holmer og skjær opp av havet. Arkeologiske utgravinger viser at det har vært folk ute i skjægården i 1500 år. Den store strandflaten med sitt rike dyre- og planteliv gav etter hvert unike muligheter for bosetting. De første menneskene etablerte trolig i første omgang utvær eller fangststasjoner, hvor de sanket , fisket og jaktet.

Det er foretatt flere utgravinger i området, som tyder på at området har vært et maktsentrum i viktigtid og i århundrene før.

Herlaugshaugen på Leka
Haugvikbåten på Sømna

Bakgrunnen for at Vega har verdensarvstatus, er et godt eksempel på hvilken betydning strandflaten har hatt på menneskenes livsgrunnlag og eksistens de siste 1500 år.

Link til www.verdensarvvega.no

TOP