CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Trollfjell UNESCO Global Geopark

Trollfjell Geopark godkjent som UNESCO Global Geopark

Under UNESCOs møte den 11.april i Paris ble Trollfjell Geopark godkjent som Trollfjell UNESCO Global Geopark. Trollfjell får dermed UNESCO status i selskap med 150 andre geoparker verden over.

«Det er med stolthet Trollfjell Geopark nå kan fortelle at et langsiktig arbeid i regionen har båret frukter. UNESCO statusen betyr anerkjennelse av regionens geologiske kvaliteter, et kvalitetsstempel på vårt arbeid og økt oppmerksomhet om Trollfjell blant fastboende og turister» sier Magne Ekker, daglig leder i Trollfjell Geopark.

Hva er en UNESCO geopark?
En geopark er et område med en spesiell geologisk naturarv av internasjonal betydning der man satser på bærekraftig utvikling, kunnskapsspredning og geoturisme. En geopark er en status og ikke et vern, og en viktig del av geoparkens arbeide er å øke attraktiviteten i området, både for lokalbefolkning og tilreisende.

Trollfjell UNESCO Global Geopark
Trollfjell Geopark startet som et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Brønnøy, Vega, Vevelstad, Sømna, Bindal og Leka.

«Geoparken skal bidra til attraktivitet og verdiskaping i området ved å legge til rette for aktiviteter og opplevelser i verdensklasse basert på Sør-Helgelands og Lekas unike geologiske historie og fenomener. Vi ser frem til å prøve å løfte regionen gjennom formidlingsarbeid, naturbaserte aktiviteter, kursvirksomhet og prosjekter av ulik art. Vi gleder oss til et enda tettere samarbeid med regionale aktører» avslutter Magne Ekker.

TOP